Pornografisk litteratur

(Omdirigerad från Erotisk novell)

Pornografisk litteratur avser litteratur, skrivna berättelser, inom den pornografiska genren.

Litteratur med erotiska motiv har troligen funnits så länge det har funnits litteratur över huvud taget. Som den moderna pornografilitteraturens förste utövare betraktas renässansmannen Pietro Aretino. Numera sprids litteraturen främst genom pornografiska tidningar och på Internet. I många länder har pornografisk litteratur motarbetats såsom varande osedlig. I USA förbjöds böcker av Henry Miller efter det så kallade Millertestet. Även i Sverige förekom censur och flera av Millers böcker fick inte utges i Sverige under 1950 och 1960-talet.

Bland kända erotiska eller pornografiska litterära verk kan nämnas Lady Chatterleys älskare av D.H. Lawrence, Sången om den röda rubinen av Agnar Mykle och Berättelsen om O av Anne Desclos.