Eriksbergsåsen, vy från syd över Södertäljevägen.

Eriksbergsåsen är en långsmal bergsrygg i Botkyrka kommun, Stockholms län. Här finns bland annat kommunens näst största gravröse. Eriksbergsåsens norra sida började bebyggas i början av 1970-talet med bostadsområdet Eriksberg. För närvarande pågår anläggningsarbetena för Norsborgsdepån under berget.

GeografiRedigera

Eriksbergsåsen sträcker sig i ost-väst ritning och är cirka 2,8 kilometer lång och 0,5 kilometer bred. Åsen begränsas i norr av Hallundavägen och i syd av Sankt Botvids väg. Från sydvästra delen kan man se milsvitt mot Sturehovs slott, sjön Aspen och Bornsjön.

PanoramaRedigera

 
Panorama mot syd över sjön Aspen, september 2014.

FornlämningarRedigera

Innan Eriksbergsåsen byggdes i början på 1970-talet fanns här många gravrösen från bronsåldern. En del togs bort men några finns kvar. Det största med RAÄ-nummer Botkyrka 17:1 som ligger på bergets västra del.[1] Med 23 meter längd och tre meter höjd är det ett av de största rösena i Botkyrka. Bara röset i Hallunda (Botkyrka 70:1) är större.[2] På Eriksbergsåsens östra del finns ytterligare ett gravröse som har RAÄ-nummer Botkyrka 88:1. Det har en längd på 20 meter och en höjd av två meter. Röset är skadat, en del av fyllningen ligger utplockad och utspridd.[3]

Bilder fornlämningarRedigera

BebyggelseRedigera

Inom ramen för miljonprogrammet beslöts i mitten av 1960-talet att bebygga Norra Botkyrka med höghus, villor och radhus. Projektet kallades Botkyrkastaden. Förutom bostadsområdet Eriksberg på Eriksbergsåsen ingick även Hallunda, Norsborg, Slagsta, Fittja och Alby i projektet.[4]

Mellan 1973 och 1975 uppfördes fyra höga och långa huslängor på bergryggens norra del. Husen ritades av arkitekt Lars Bryde och byggdes åren 1973–75 i egen regi av SKB:s dåvarande byggnadsavdelning.[5] För försörjning med dricksvatten anlades i början på 1970-talet Eriksbergs vattenreservoar som står strax nordost om röse Botkyrka 88:1. På bergets mellersta del tillkom en småhusbebyggelse med radhus och längs bergstes södra del sträcker sig villskvarter. Mitt på berget står Hammerstaskolan, en F-9-skola med omkring 440 elever.[6]

Bilder bebyggelseRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ RAÄ-nummer Botkyrka 17:1.
  2. ^ Informationstavla på platsen
  3. ^ RAÄ-nummer Botkyrka 88:1.
  4. ^ Botkyrka kommun: Hammarbyområdet. Arkiverad 23 april 2011 hämtat från the Wayback Machine.
  5. ^ Utbyggnad Av Eriksberg, s. 16.
  6. ^ Hammerstaskolans webbplats. Arkiverad 6 oktober 2014 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkarRedigera