Erik Germund Cederhielm

svensk adelsman

Erik Germund Cederhielm, född den 12 februari 1685 i Linköping, död den 1 november 1743Alvestad i Jäders socken, Södermanlands län, var en svensk friherre och jurist. Han var son till Germund Cederhielm den yngre samt far till Germund Carl och Erik Julius Cederhielm.

Cederhielm blev student i Uppsala 1698 och auskultant i Svea hovrätt 1702. Han genomförde utrikes resor 1704–1707. Han blev häradshövding i Svartsjö och Strömsholms län 1707 samt vice lagman i Östergötland 1713, i Närke 1716 och i Södermanland 1718. Cederhielm blev häradshövding i Siende, Tuhundra, Åkerbo och Snevringe domsaga 1718, erhöll assessors titel 1719 samt blev vice lagman i Västmanland 1718, i Dalarna 1723 och i Västerbotten 1727. Han blev häradshövding i Öster- och Väster-Rekarne, Daga, Åkers och Selebo härader 1725 samt lagman i Tiohärads lagsaga 1741-08-18.

KällorRedigera