Erik Brahe (1722–1756)

svensk greve, lantmarskalk, överste samt en av de delaktiga i Kuppen 1756
(Omdirigerad från Erik Brahe (1722-1756))

Erik Brahe, född i Stockholm 25 juni 1722, död där 23 juli 1756, var en svensk greve, lantmarskalk, överste samt en av de delaktiga i kuppen 1756, vilket var en misslyckad statskupp. För sin inblandning i denna dömdes han till döden och avrättades.

Erik Brahe
Erik Brahe i Uniform m/1756 för Livregementet till häst, med förgyllt harnesk med Adolf Fredriks namnchiffer
Titlar
Yrke Militär
Militärtjänst
I tjänst för Sverige
Försvarsgren Kavalleriet
Land Sverige
Tjänstetid 1741–1756
Grad Överste
Enhet Skånska kavalleriregementet
Befäl Livregementet till häst
Politik
Parti Hovpartiet
Mandatperiod
1751–1752
Företrädare Henning Adolf Gyllenborg
Efterträdare Henning Adolf Gyllenborg
Personfakta
Född 25 juni 1722
Stockholm
Residens Rydboholms slott
Åtalad 1756 delaktighet i Kuppen 1756, en misslyckad statskupp
Dom förlustigad liv, ära och gods
Dom/straff Avrättad med schavotten
Död 23 juli 1756 (34 år)
Avrättad i Stockholm
Släkt
Frälse- eller adelsätt Brahe
Mor Fredrika Vilhelmina Stenbock
Familj
Gift 1745
Make/maka Eva Catharina Sack
Barn Per Eriksson Brahe
Familj 2
Gift 2 1754
Make/maka 2 Stina Piper
Barn med 2 Magnus Fredrik Brahe

Bakgrund

redigera

Han var son till kaptenen och greven Nils Brahe (en sonson till Nils Brahe den yngre) och Fredrika Vilhelmina Stenbock, men redan i sin barndom blev han berövad sina föräldrar och uppfostrades av nära anhöriga.

Han ingick, efter slutade studier i Uppsala, som ryttare vid det Skånska kavalleriregementet 1741. Efter hand befordrades han till överste för Livregementet till häst 1752.

Han gifte sig 1745 med Eva Catharina Sack (1727–1753). Efter Eva Catharinas död 1753 gifte han 1754 om sig med Stina Piper.

Han anslöt sig politiskt till Hovpartiet, och var under 1751–1752 års riksdag medlem i sekreta utskottet. Under riksdagen fungerade han också i egenskap av äldste greve såsom lantmarskalk, då den ordinarie ordföranden, Henning Adolf Gyllenborg, var frånvarande för sjuklighet.

Han tycks ha stått kung Adolf Fredrik nära men varit mer avvisande inför drottning Lovisa Ulrika. Vid riksdagen 1756 ertappades han såsom delaktig i den sammansvärjning som åsyftade att utvidga konungamakten. Då detta upptäcktes innan kuppen kunde iscensättas fördes de inblandade, förutom kungaparet, till schavotten för avrättning.

Själva kuppen upptäcktes den 22 juni 1756, och redan den 16 juli samma år föll domarna. Erik Brahe dömdes till att vara förlustigad (förlora) liv, ära och gods. Erik Brahes blott 22-åriga och gravida maka Stina Piper försökte åtskilliga gånger beveka sin mans domare att om möjligt mildra det hårda straff han belagts med. Dessa böner gick dock ohörda förbi, och nådeansökan som ställdes till kungen (även om denna makt låg hos Rådet) avvisades likväl.

Erik Brahe avrättades i Stockholm den 23 juli 1756. Omkring tre månader efter detta nedkom Stina Piper med deras gemensamma son Magnus Fredrik Brahe som tillsammans med Eriks son Per Eriksson Brahe från äktenskapet med Eva Catharina Sack uppfostrades av Stina. Deras gemensamma dotter och tre barn från Erik Brahes tidigare äktenskap hade avlidit av sjukdomar tidigare samma år.

Källor

redigera