Eric Götlin

svensk universitetslärare

Eric Götlin, född 1744, död 1820, var en svensk universitetslärare.

Götlin disputerade under Johan Ihres presidium på runologiska avhandlingar 1771 och 1773. Han presiderade själv för en avhandling om Birkas läge 1775 och blev docent i de nordiska fornspråken och litteraturerna vid Uppsala universitet 1776. Götlin blev amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek 1779, adjunkt i estetik 1787, extra ordinarie professor 1794 med föreläsningsskyldighet i numismatik från 1796 och ordinarie professor i vältalighet och poesi (det vill säga latin) 1806. Numismatiken var hans huvudintresse. Han var prefekt för universitetets mynt- och medaljsamling 1781–1820 och skrev bland annat Historia numophylacii Regium Academiæ Upsaliense (1801–1803), De numis Cuficis Regium Academiæ Upsaliense (1803) och De initiis monetae Svecanæ (1806).

KällorRedigera

Företrädare:
Per Niklas Christiernin
Inspektor för Nerikes nation
1799–1805
Efterträdare:
sig själv
som inspektor för Södermanlands-Nerikes nation
Företrädare:
Nils Landerbeck
Uppsala universitets rektor
VT 1802
Efterträdare:
Lars Regnér
Företrädare:
Johan Adam Tingstadius
som inspektor för Södermanlands nation
Inspektor för Södermanlands-Nerikes nation
1805–1812
Efterträdare:
Anders Hultén
Företrädare:
sig själv
som inspektor för Nerikes nation
Företrädare:
Nils Landerbeck
Uppsala universitets rektor
HT 1809
Efterträdare:
Lars Regnér