Epoxilim eller epoxylim är ett tvåkomponentlim. Limmet är klart och kan blandas med färg för färgsättning. Det används ofta när det ställs höga krav på en limfog.

Epoxilim delas in i rumstemperaturhärdande (flytande) och högtemperaturhärdande (fasta och flytande). Som härdare används oftast polyamid, aminamid eller alifatiska aminer för rumstemperaturhärdande, och dicyandiamid eller aromatiska aminer för högtemperaturhärdande limmer.

Se ävenRedigera