Epizooti är en utbredd smittspridning av en allvarlig, smittsam djursjukdom.[1] Läran om sådana sjukdomar och deras utbredning kallas epizootiologi.

Bestämmelser om bekämpande av dessa sjukdomar i Sverige ges i Epizootilagen (SFS 1999:657) och dess förordning (SFS 1999:659). De epizootiska sjukdomarna anges i Jordbruksverkets föreskrifter.[2]

Några av de allvarligaste epizootisjukdomarna är mul- och klövsjuka, fågelinfluensa, svinpest, mjältbrand och rabies.

Se även Redigera

Noter Redigera

Externa länkar Redigera