Epigrafik (av grekiska epigrafe, "inskrift"), inskrift, påskrift; tänkespråk.

Epigrafik, inskriftkännedom är den gren av arkeologin, som sysselsätter sig med tolkningen av de inskrifter, vilka bevarats från antiken, samt med deras bearbetande för arkeologins ändamål. Jfr epigram. Epigrafiker kallas en inskriftforskare. Epigrafisk, som har avseende på inskrift, som hör till epigrafiken.

Numismatik: Den sidan av ett mynt, som har både bild och inskrift, vanligen aversen; finns endast inskrift, kallas den monepigrafisk, endast bild anepigrafisk.

Några kända epigrafikerRedigera

KällorRedigera