Entablement

element i klassisk arkitektur

Entablement (av franskans entabler 'hopfoga') är ett element i klassisk arkitektur. Entablementet, oftast kallat bjälklag, består uppifrån och ned av gesims (även kallad kornisch), fris och arkitrav och bärs upp av kolonner, pelare eller pilastrar.[1]

Entablement vid Venus Genetrix tempel i Rom.
Doriskt entablement på Parthenon. Den nedre delen (c) benämns arkitrav, mellersta delen (a) fris (med metop och triglyf) och den övre (e och f) gesims.

Referenser redigera