Enskild utbildningsanordnare är i svensk utbildningslagstiftning beteckningen för en utbildningsanordnare på högskole- och universitetsnivå i Sverige, som ägs och drivs av en annan aktör än staten. Regeringen har gett utbildningsanordnaren rätt att utfärda högskoleexamina enligt den svenska examensordningen och rätt att utfärda examina på forskarnivå.

Exempel på enskilda utbildningsanordnareRedigera

Se ävenRedigera