Engelskt förband

murförband i tegelmurning

Engelskt förband, murförband i tegelmurning med omväxlande ett koppskift, när stenarna ligger vinkelrätt emot muren, och två löpskift, när stenarna ligger längs med muren.

Engelskt förband