Engelska bryggan eller "Nabbet" är ett rev uppbyggt av resterna av Ystads första hamn som var i bruk till slutet av 1600-talet. Idag är det sedan många år ett populärt ställe för sportfiskare. Vid lågvatten (-30cm eller lägre) går det att se revets sträckning mer än 200 meter ut. Strax väster om ligger ett mindre rev kallat "Storkahagen".

Lågvatten vid Engelska bryggan 3 april 2020.

Engelska bryggan ligger strax öster om Ystads sydligaste punkt kallad Världens ände. För ornitologer är detta Ystadbuktens bästa observationsplats för rastande och sträckande sjöfåglar.

GalleriRedigera