Öppna huvudmenyn

Engelbrektsholmen, en tidigare holme, cirka 2 km nordost om Göksholm i Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Engelbrektsholmen har genom sjösänkningar blivit ett näs som sticker ut i Hjälmaren från Göksholmslandet.

Innehåll

Mordet på EngelbrektRedigera

Holmen är känd p.g.a. att Engelbrekt Engelbrektsson mördades här den 27 april eller den 4 maj 1436 av Måns Bengtsson (Natt och Dag). År 1818 restes här en minnessten av ägaren till Göksholms slott, Gotthard Mauritz von Rehausen.

På 1940-talet ifrågasatte hembygdsforskaren kapten John Nerén om det verkligen var på denna holme som mordet skedde. Andra forskare menade dock att det faktum att holmen redan på 1600-talet pekades ut som mordplats tyder på att det var på holmen mordet skedde. De få källorna som finns från den aktuella tiden ger inget exakt svar.

MinnesstenenRedigera

 
Minnesstenen på mordplatsen.

Minnessten bär denna text.

Här föll Engelbrecht Engelbrtsson
   Svenska Frihetens Värn
   Gustaf Wasas Efterdöme.
  Offer för ett Nidings mord
    D. 27 April 1436.
  Minnet hade lefvat 382 år
  innan Minnesmärket restes
        af
     Göksholms Ägare
    G.M. von Rehausen.

Senare tiders (1900-talets) historieforskning har ifrågasatt datum för mordet enligt de två alternativen ovan.

Det finns i bygdeskrifter från 1800-talet information om att det i äldre tider funnits ett järnkors på holmen. På en ännu äldre karta finns också ett kryss markerat på holmen, vilket också tyder på att det funnits någon form av minnesmärke redan tidigare.

KällorRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera


Holmen där Engelbrekt ska ha mördats 1436. I bildens mitt ses minnesstenen.