Gotlands norra härad var ett härad i Gotlands län. Häradsområdet ligger i dag helt inom Gotlands kommun. Häradets areal var 1 778 kvadratkilometer varav 1 744 land.[1] Tingsplats var till 1962 Allekvia i Endre socken, och därefter Visby.

Tingshuset i Allekvia
Gotlands norra härad

Indelningar

redigera

Socknar i häradet och indelningar före 1681

redigera

Historiskt indelades Gotland judiciellt i tre tredingar och sex settingar och ett antal ting. Tredingarna (norra, mellersta och södra) upphörde tidigt att fungera som domsagor, settingarna upphörde 1645 men ersattes av de två domsagorna/häraderna först 1681.

Rute Setting, Nordertredingen (Norder Tridiung)

Bro Setting, Nordertredingen (Norder Tridiung)

Kräklinge Setting, Medeltredingen (Midal Tridiung)

samt mellan 1822 och 1936 Visby socken.

Indelningar från 1681

redigera

Gotlands norra härad bildades år 1681 och omfattade 47 socknar. Socknarna i häradet hörde mellan 1720 och 1967 till Norra fögderiet och mellan 1967 och 1991 till Visby fögderi.

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

Visby stad hade egen jurisdiktion, rådhusrätt, till 1962 då den lades in under Gotlands domsagas tingslag.

Referenser

redigera
  1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 
  2. ^ [a b c d e f g] Gotlands organisation - Från äldsta tider till år 1645, Richard Steffen. 1943

Tryckta källor

redigera