Endonukleas, är en typ av enzymer, som har som funktion att klyva polydiesterbindningen i en DNA-sträng, en polynukloidkedja. Detta sker till exempel vid reparation av DNA efter det att nukleotider skadats. Vissa endonukleaser klipper på mindre precisa ställen, medan restriktionsnukleaser klyver vid identifierade specika DNA-sekvenser.

Klassificering av endonukleaserRedigera

Endonukleaser en typ av nukleaser. Nukleaser ingår i sin tur i enzymklassen hydrolaser enligt The Nomenclature Committee of International Union of Biochemistry and Molecular Biology:s klassificeringssystem av enzymer, och under denna i underklassen esteraser, med Enzyme Commission-nummer EC 3.1, tillsammans med bland annat fosfodiesteraser, lipaser och fosfataser.[1]

Kategorier av endonukleaserRedigera

Det finns tre kategorier av restriktionsendonukleaser (Type I-III), vilka klyver på olika sätt och använder olika stor mängd av energi i formn av adenosintrifosfat för klyvningen.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Classification System Engelska Wikipedias artikel om Nuclease, ID id=683644482