Encelliga organismer är ingen systematisk grupp, utan omfattar organismer från flera olika riken och grupperingar, bland annat alger, protozoer, bakterier och vissa svampar.

Encelliga organismer har ingen arbetsfördelning mellan cellerna - de måste själva klara av ämnesomsättning, förflyttning och osmotisk och mekanisk stabilitet.

Med några få undantag (bl a foraminiferer) är de encelliga organismerna osynliga för blotta ögat, alltså mikroorganismer.

Exempel på encelliga organismer är kolerabakterier, amöbor, toffeldjur och jästsvampar.