En-anna-tum I var bror till Eannatum och tog, efter dennes död i strid, platsen som kung över stadsstaten Lagash. En-anna-tum I omnämns inte mycket i historien, genom bevarade skrifter vet vi att han åtminstone påstår sig ha uppfört eller byggt ut tempel i Lagash. I övrigt skall han ha krossat ett anfall från stadsstaten Umma som hans bror besegrat under sin regeringstid. Kung Ur-lumma av Umma skall då ha nått ända till Lagash med sin armé innan han slutligen besegrades. Ur-lumma ersattes av prästkungen Illi som även han senare kom att föra krig mot Lagash. Efter En-anna-tum I:s död blev hans son Entemena kung av Lagash.

En-anna-tum I
The name of Enannatum I, ruler or king of Lagash is mentioned in this inscribed cuneiform text. Detail of a stone plaque. Circa 2420 BCE. From Girsu, Iraq. The British Museum, London.jpg
Namnet En-anna-tum I omnämns i denna text i kilskrift. Bild från en stentavla från cirka 2420 f.Kr. Funnen i Girsu, Irak. Bild från British Museum i London.
Information
Tjänstetidcirka 2450 f.Kr.
GradKung av Lagash
En kiltext där det står skrivet att En-anna-tum I påminner gudarna om sina tempelprestationer i Lagash. Stenen är från runt 2400 år f.Kr. och hittades i Girsu, Irak. Bilden tagen i British Museum i London.