Emotionssociologin är en gren inom sociologin som studerar emotioner som sociala företeelser. Synen på emotioner som sociala företeelser medför att den cartianska uppdelningen mellan kropp och själ kan överskridas.[förtydliga] Ett antagande inom emotionssociologin är beaktandet att emotioner inte bara är viktigt för att förstå individer och social interaktion utan även för att förstå det som händer på högre abstraktionsniåer, som att förstå samhällsutveckling eller gruppbildning.

En forskare inom emotionssociologi är Thomas J. Scheff.