Emotionell intelligens (EQ, förkortning för emotional quotient, "emotionell kvot", jämför IQ, intelligenskvot) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Ett närliggande, men inte identiskt, begrepp är social kompetens.

KritikRedigera

EQ har kritiserats bland annat med avseende på användbarhet och mätbarhet:

AnvändbarhetRedigera

Landy (2005)[1] hävdar att de studier som utförts på EQ har visat att de bidrar lite eller ingenting till att förklara eller förutspå till exempel akademisk och yrkesmässig framgång. Detta till skillnad från IQ, som är en mycket god prediktor.

MätbarhetRedigera

Flera problem kan uppstå när EQ skall mätas. Till exempel är det svårt att förhindra att personer ljuger i tester för att uppnå en högre EQ.[källa behövs]

Se ävenRedigera

Vidare läsningRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Landy, F.J. (2005). Some historical and scientific issues related to research on emotional intelligence. Journal of Organizational Behavior, 26, 411-424.