Emil Sommarin

svensk nationalekonom, professor

Emil Fritiof Knut Sommarin, född 13 januari 1874 i Malmö, död 20 maj 1955, var en svensk nationalekonom, professor.

Emil Sommarin
Emil Sommarins gravsten på Norra kyrkogården i Lund.

Sommarin blev 1891 student i Lund och blev 1899 filosofie licentiat i nordiska och germanska språk. Som student blev han år 1895 invald som hemit #1 på det nyligen instiftade Johan Henrik Thomanders Studenthem. År 1900 inträdde han i redaktionen för Svenska Akademiens ordbok, vilken han tillhörde under en följd av år. Han övergick dock till att studera nationalekonomi, i vilket ämne han i Lund blev filosofie doktor 1908 och docent 1909. Han uppehöll under vårterminen 1911 professuren i nationalekonomi vid Göteborgs högskola och blev 1911 lärare i nationalekonomi, ekonomilagfarenhet och kommunalrätt vid Alnarps lantbruksinstitut. År 1913 avlade han även juris kandidatexamen. År 1919 utnämndes han till professor i nationalekonomi och finansrätt vid Lunds universitet, en befattning han innehade fram till 1939. Som nationalekonom anslöt han sig teoretiskt i det stora hela till den s.k. österrikiska skolan, i Lund företrädd av Knut Wicksell. Sommarin utgav en förkortad översättning av Adam Smiths "The Wealth of Nations" (Folkens välstånd, två delar 1909-11).

Han var ledamot (och sekreterare) i 1917 och 1924 års bankkommittéer, ledamot i järnvägskommittén (1918) och tillhörde 1920 års finans- samt 1920 och 1935 års sparbankssakkunniga. Han var socialdemokrat och ledamot av Malmöhus läns landsting 1911-14. Han utövade även en omfattande populärvetenskaplig föreläsningsverksamhet. Han blev ledamot av Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund 1920.

Sommarin ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund.

Bibliografi i urvalRedigera

 • Träldomen i Norden (Verdandis småskrifter 1902; andra upplagan 1917)
 • Skråtvånget (Verdandis småskrifter, 1904)
 • Bidrag till kännedom om arbetareförhållanden vid svenska bergverk och bruk i äldre tid till omkring 1720 (1908, gradualavhandling)
 • Arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring (1909)
 • Vår ekonomi och politik (1909; belönad av Vetenskapsakademien med Arnbergska priset)
 • Syndikalismen (1915) D.Y.G - Laboremus Skriftserie XVI
 • Ekonomilära (I-III, 1915-17)
 • Det skånska jordbrukets ekonomiska utveckling 1801-1914 (1917)
 • Folkhushållningsvetenskap och jordbruksekonomi (1930)
 • Vårt svenska jordbruks betydelse, betryck och bättring (1931)
 • Penningvärdets stabilisering (1931)
 • Befolkningsfrågan och jordbruket (1935)
 • Grundläggningen av vårt sparbanksväsen: ett blad ur svenska folkets ekonomiska och sociala historia (1940)
 • Vårt sparbanksväsen 1834-1892 (1942)
 • Vårt sparbanksväsen 1893-1945 (1945)
 • Studenter och arbetare: minnen av skånsk arbetarrörelse och lundensisk radikalism (1947)

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Sommarin, Emil Knut Fritiof, 1904–1926.

AB Framtidens Bokförlag , Malmö (boken Syndikalism i Bibliografin

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Axel Herrlin
Inspektor för Malmö nation
1928-1936
Efterträdare:
Erik Noreen