Eluering (från latinets eluere - "tvätta ur") innebär inom kromatografi att lösa ut något man bundit till en kolonn för att åter få ut det i lösning. Det ämne som elueras kallas eluat och den mobila fas som innehåller eluatet kallas eluent.