Elsevier (förlag)

nederländskt förlag och utgivare av akademisk litteratur

Elsevier är ett bokförlag som främst publicerar vetenskaplig litteratur inom medicin och naturvetenskap, däribland omkring 2000 vetenskapliga tidskrifter. Detta världsomspännande företag ingår i företagsgruppen RELX group och har sitt huvudkontor i Amsterdam. Företaget som grundades 1880 har tagit sitt namn efter den nederländska boktryckarfamiljen Elzevir som var verksam på 1500- och 1600-talet, men har ingen direkt koppling till denna.

Logotypen för förlaget Elsevier, baserad på släkten Elzevirs boktryckarmärke.

Externa länkar redigera