Elna Tenow

svensk författare, djurvän och feminist
Elna Tenow.
Oljemålning av Emil Österman.

Elna Lovisa Johanna Tenow, född Ros den 10 maj 1862 i Leksand i Dalarna, död den 18 december 1944 i Uppsala, var en svensk författare, djurvän och feminist. Hon använde pseudonymerna Elsa Törne och Guido.

BiografiRedigera

Hennes fosterföräldrar var poststationsföreståndaren Johannes Fredrik Ros och Sara Elisabet (Elsie) Lundbergsson. Tenow var en av få samtida kvinnor som fick en läroverksutbildning och det skedde på högre allmänna läroverket i Västerås 1873-1878. Hon gifte sig 1887 med juristen och ämbetsmannen Christian Leonard Tenow. De skilde sig 1919.

Tenow debuterade i bokform 1887 under pseudonymen Guido med den feministiska novellsamlingen Brokigt. Hon var en flitig medarbetare i pressen och gav ut skrifter i sociala och humanitära ämnen och arbetade även som översättare. Hon var liksom maken en känd djurskyddsvän och verksam inom Nordiska samfundet, där hon var styrelseledamot 1903-1912 och vars tidskrift hon redigerade under flera år. Hon blev hedersmedlem av flera svenska och utländska djurskyddsföreningar och fick flera djurskyddsmedaljer.

Åren 1895-1897 var hon redaktör för tidskriften Fylgia och hon medarbetade regelbundet i tidskriften Idun från 1889.

BibliografiRedigera

 • Brokigt: noveller och skizzer. Stockholm: Bonnier. 1887. Libris länk. http://hdl.handle.net/2077/38850 
 • Öppet bref till August Strindberg: om kvinnans underordnade ställning. Stockholm. 1890. Libris länk 
 • Några ord om positivismen. Stockholm: Förf. 1892. Libris länk 
 • Om läkare och läkareansvar: föredrag. Stockholm: Chelius. 1893. Libris länk 
 • En svensk läkares vittnesbörd: föredrag. Stockholm: Förf. 1894. Libris länk 
 • Vetenskapliga experiment på menniskor: föredrag. Stockholm: Tenow. 1894. Libris länk 
 • Om det vetenskapliga menniskoplågeriet, företrädesvis i de nordiska länderna.. Helsingfors. 1895. Libris länk 
 • En insats i kulturutvecklingen: tal hållet vid Kvinnokongressen i Stockholm d. 22 Sept. 1897. Stockholm. 1897. Libris länk 
 • Ett par föredrag: 1. En insats i kulturutvecklingen. 2. Harmoni i djurskyddsarbetet. Stockholm. 1897. Libris länk 
 • Vetenskapens offer: [jämte: Meddelande från Nordiska samfundet... april 1900]. Stockholm. 1900. Libris länk 
 • Det vetenskapliga människoplågeriet eller vivisektionens konsekvenser.. Nord. samfundets årsskrift. [Småskrifter.] ; 1901. No 4. Stockholm. 1901. Libris länk 
 • Fru Elna Tenows svar till d:r Ivan Bratt i anledning af hans föredrag: Vivisektionens berättigande.. Stockholm: Nordiska samfundet. 1904. Libris länk 
 • Solidar. 1-3.. Stockholm: Sandbergs bokh  - Utgiven under pseudonymen Elsa Törne.
  • En lifsfråga för hemmen. Solidar ; 1. 1905. Libris länk 
  • Renhet: en häfstång för den enskilde och samhället. Solidar ; 2. 1906. Libris länk 
  • Hemmens lönereglering. Solidar ; 3. 1907. Libris länk 
 • Kärlek och lycka. Stockholm: Bonnier. 1910. Libris länk  - Utgiven under pseudonymen Elsa Törne.
 • Barnförlamningens orsaker: en belysning och en hypotes. Stockholm: Nord. samf. 1911. Libris länk 
 • Kungstanken: våra anor : två tal. Stockholm: Nord. samfundet. 1912. Libris länk 
 • Statskyrkoprästen. Stockholm: A.-B. Sandbergs bokh. 1916. Libris länk  - Utgiven under pseudonymen Elsa Törne.
 • I serum-problemet: fyra artiklar. Nordiska samfundets skriftserie ; 1. Stockholm: Samfundet. 1931. Libris länk 
Översättningar
 • Paul Bourget: Offrad: hennes andra kärlek (Beijer, 1886)
 • Paul Bourget: En grym gåta (Beijer, 1887)
 • Paul Bourget: André Cornélis (Beijer, 1887)

RedaktörskapRedigera

 • Fylgia: tidskrift för hygienisk sjelfhjelp i hemmen. Stockholm. 1895-1897. Libris länk 

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera