Öppna huvudmenyn

Elna Tenow

svensk författare, djurvän och feminist
Elna Tenow.
Oljemålning av Emil Österman.

Elna Lovisa Johanna Tenow, född Ros den 10 maj 1862 i Leksand i Dalarna, död den 18 december 1944 i Uppsala, var en svensk författare, djurvän och feminist. Hon använde pseudonymerna Elsa Törne och Guido.

Innehåll

BiografiRedigera

Hennes fosterföräldrar var poststationsföreståndaren Johannes Fredrik Ros och Sara Elisabet (Elsie) Lundbergsson. Tenow var en av få samtida kvinnor som fick en läroverksutbildning och det skedde på högre allmänna läroverket i Västerås 1873-1878. Hon gifte sig 1887 med juristen och ämbetsmannen Christian Leonard Tenow. De skilde sig 1919.

Tenow debuterade i bokform 1887 under pseudonymen Guido med den feministiska novellsamlingen Brokigt. Hon var en flitig medarbetare i pressen och gav ut skrifter i sociala och humanitära ämnen och arbetade även som översättare. Hon var liksom maken en känd djurskyddsvän och verksam inom Nordiska samfundet, där hon var styrelseledamot 1903-1912 och vars tidskrift hon redigerade under flera år. Hon blev hedersmedlem av flera svenska och utländska djurskyddsföreningar och fick flera djurskyddsmedaljer.

Åren 1895-1897 var hon redaktör för tidskriften Fylgia och hon medarbetade regelbundet i tidskriften Idun från 1889.

BibliografiRedigera

 • Brokigt: noveller och skizzer. Stockholm: Bonnier. 1887. Libris 17921798. http://hdl.handle.net/2077/38850 
 • Öppet bref till August Strindberg: om kvinnans underordnade ställning. Stockholm. 1890. Libris 3120111 
 • Några ord om positivismen. Stockholm: Förf. 1892. Libris 1626894 
 • Om läkare och läkareansvar: föredrag. Stockholm: Chelius. 1893. Libris 1626895 
 • En svensk läkares vittnesbörd: föredrag. Stockholm: Förf. 1894. Libris 1626893 
 • Vetenskapliga experiment på menniskor: föredrag. Stockholm: Tenow. 1894. Libris 1626896 
 • Om det vetenskapliga menniskoplågeriet, företrädesvis i de nordiska länderna.. Helsingfors. 1895. Libris 1777195 
 • En insats i kulturutvecklingen: tal hållet vid Kvinnokongressen i Stockholm d. 22 Sept. 1897. Stockholm. 1897. Libris 3120103 
 • Ett par föredrag: 1. En insats i kulturutvecklingen. 2. Harmoni i djurskyddsarbetet. Stockholm. 1897. Libris 3120112 
 • Vetenskapens offer: [jämte: Meddelande från Nordiska samfundet... april 1900]. Stockholm. 1900. Libris 3120107 
 • Det vetenskapliga människoplågeriet eller vivisektionens konsekvenser.. Nord. samfundets årsskrift. [Småskrifter.] ; 1901. No 4. Stockholm. 1901. Libris 3120108 
 • Fru Elna Tenows svar till d:r Ivan Bratt i anledning af hans föredrag: Vivisektionens berättigande.. Stockholm: Nordiska samfundet. 1904. Libris 1728788 
 • Solidar. 1-3.. Stockholm: Sandbergs bokh  - Utgiven under pseudonymen Elsa Törne.
  • En lifsfråga för hemmen. Solidar ; 1. 1905. Libris 1728873 
  • Renhet: en häfstång för den enskilde och samhället. Solidar ; 2. 1906. Libris 1465987 
  • Hemmens lönereglering. Solidar ; 3. 1907. Libris 1465988 
 • Kärlek och lycka. Stockholm: Bonnier. 1910. Libris 1618478  - Utgiven under pseudonymen Elsa Törne.
 • Barnförlamningens orsaker: en belysning och en hypotes. Stockholm: Nord. samf. 1911. Libris 1640518 
 • Kungstanken: våra anor : två tal. Stockholm: Nord. samfundet. 1912. Libris 1640519 
 • Statskyrkoprästen. Stockholm: A.-B. Sandbergs bokh. 1916. Libris 1660035  - Utgiven under pseudonymen Elsa Törne.
 • I serum-problemet: fyra artiklar. Nordiska samfundets skriftserie ; 1. Stockholm: Samfundet. 1931. Libris 1349868 
Översättningar
 • Paul Bourget: Offrad: hennes andra kärlek (Beijer, 1886)
 • Paul Bourget: En grym gåta (Beijer, 1887)
 • Paul Bourget: André Cornélis (Beijer, 1887)

RedaktörskapRedigera

 • Fylgia: tidskrift för hygienisk sjelfhjelp i hemmen. Stockholm. 1895-1897. Libris 2843095 

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera