Elfenbenskustens regioner (franska: régions de Côte d'Ivoire) är sedan 2011 landets administrativa enheter på andra nivån, under de 14 distrikten som infördes som landets administrativa enheter på första nivån i och med 2011 års förändringar av landets administrativa indelning. Det finns 31 regioner, och varje region är indelad i två eller flera departement som sedan 2011 är den tredje nivån i indelningen. Två till fyra regioner bildar ett distrikt, den första nivån i indelningen. Två av de fjorton distrikten, Abidjan och Yamoussoukro, är större städer som också utgör autonoma distrikt och dessa är inte regioner och inte heller indelade i regioner, utan bara i departement.

Före 2011 års förändringar av landets administrativa indelning hade Elfenbenskusten 19 regioner. Dessa regioner var då administrativa enheter på första nivån och var vidare indelade i två eller flera departement, som då var den andra nivån i landets administrativa indelning. Av dessa 19 regioner etablerades tio 1991, två 1996, fyra 1997 och tre tillkom år 2000.[1]

RegionerRedigera

Det finns för närvarande 31 administrativa regioner i Elfenbenskusten. De två autonoma distrikten Abidjan och Yamoussoukro är inte regioner och är inte indelade i regioner. De 31 regionerna är, med tillkomstår inom parentes:

 
Elfenbenskustens 31 regioner idag. Röda linjer indikerar distriktsgränser. Abidjan (A) och Yamoussoukro (B) är autonoma distrikt som inte är uppdelade i regioner.
 1. Agnéby-Tiassa (2011)
 2. Bafing (2000[1])
 3. Bagoué (2011)
 4. Bélier (2011)
 5. Béré (2011)
 6. Bounkani (2011)
 7. Cavally (2011)
 8. Folon (2011)
 9. Gbêkê (2011)
 10. Gbôklé (2011)
 11. Gôh (2000 som Fromager,[1] namnbyte 2011)
 12. Gontougo (2011)
 13. Grands-Ponts (2011)
 14. Guémon (2011)
 15. Hambol (2011)
 16. Haut-Sassandra (1991 som Centre-Ouest, namnbyte 1997[1])
 17. Iffou (2011)
 18. Indénié-Djuablin (1991 som Centre-Est, namnbyte 1996 till Est, namnbyte 1997 till Moyen-Comoé,[1] nuvarande namn 2011)
 19. Kabadougou (2011)
 20. La Mé (2011)
 21. Lôh-Djiboua (2011)
 22. Marahoué (1996 som Bouaflé, namnbyte 1997[1])
 23. Moronou (2012[2])
 24. Nawa (2011)
 25. N'zi (2011)
 26. Poro (2011)
 27. San-Pédro (2011)
 28. Sud-Comoé (1997[1])
 29. Tchologo (2011)
 30. Tonkpi (2011)
 31. Worodougou (1997[1])
A. Abidjans autonoma distrikt (2001[1]) (är inte en region eller indelad i regioner)
B. Yamoussoukro autonoma distrikt (2001[1]) (är inte en region eller indelad i regioner)

Indelning efter distriktRedigera

 
Elfenbenskustens distrikt sedan 2011.

Administrativt är Elfenbenskusten sedan 2011 indelat i 14 distrikt av vilka två är autonoma distrikt som inte är indelade i regioner, vilket innebär att det finns 12 distrikt som är vidare indelade i sammanlagt 31 regioner. Distrikten med regioner är enligt tabellen nedan:[3]

Distrikt Distriktshuvudort Region Regionhuvudort
Abidjan
(District Autonome d'Abidjan)
Bas-Sassandra
(District du Bas-Sassandra)
San-Pédro Gbôklé Sassandra
Nawa Soubré
San-Pédro San-Pédro
Comoé
(District du Comoé)
Abengourou Indénié-Djuablin Abengourou
Sud-Comoé Aboisso
Denguélé
(District du Denguélé)
Odienné Folon Minignan
Kabadougou Odienné
Gôh-Djiboua
(District du Gôh-Djiboua)
Gagnoa Gôh Gagnoa
Lôh-Djiboua Divo
Lacs
(District des Lacs)
Dimbokro Bélier Toumodi[4]
Iffou Daoukro
Moronou[2] Bongouanou[2]
N'zi Dimbokro
Lagunes
(District des Lagunes)
Dabou Agnéby-Tiassa Agboville
Grands-Ponts Dabou
La Mé Adzopé
Montagnes
(District des Montagnes)
Man Cavally Guiglo
Guémon Duékoué
Tonkpi Man
Sassandra-Marahoué
(District du Sassandra-Marahoué)
Daloa Haut-Sassandra Daloa
Marahoué Bouaflé
Savanes
(District des Savanes)
Korhogo Bagoué Boundiali
Poro Korhogo
Tchologo Ferkessédougou
Vallée du Bandama
(District de la Vallée du Bandama)
Bouaké Gbêkê Bouaké
Hambol Katiola
Woroba
(District du Woroba)
Séguéla Béré Mankono
Bafing Touba
Worodougou Séguéla
Yamoussoukro
(District Autonome du Yamoussoukro)
Zanzan
(District du Zanzan)
Bondoukou Bounkani Bouna
Gontougo Bondoukou

HistoriaRedigera

 
De 16 regionerna 1997–2000.

De första 10 regionerna etablerades 1991. Dessa regioner ersatte då departementen som första nivån i landets administrativa indelning. Departementen, som var den ursprungliga första administrativa nivån inom det självständiga Elfenbenskusten, hade då från att 1961 ha varit fyra stycken och 1963 sex stycken delats till 24 stycken 1970, och efter det skapades fler nya departement tills det innan regionernas tillkomst 1991 fanns 50 departement. Departementen övergick 1991 efter att regionerna bildades till att vara administrativa enheter på andra nivån. År 1996 tillkom två regioner och 1997 fyra, samtidigt som de övriga bytte namn. År 2000 tillkom tre nya regioner, sedan fyra av de sexton regionerna delats och gränserna förändrades så att 19 regioner bildades.[1]

Regionerna förblev administrativa enheter på första nivå fram till 2011 års förändringar av landets administrativa indelning. De 19 regionerna som Elfenbenskusten var indelat i 2000–2011 var i sin tur indelade i två eller flera departement (departement var då den andra nivån i landets administrativa indelning). Just före 2011 års förändringar av landets administrativa indelning fanns sammanlagt 90 departement i de 19 regionerna.

År 2011 infördes 14 distrikt som ersatte de tidigare regionerna som landets administrativa enheter på första nivån. Regionerna övergick då till att vara administrativa enheter på andra nivån och departementen övergick till att vara administrativa enheter på tredje nivån. De tidigare 19 regionerna ombildades även i samband med denna förändring till 30 regioner och antalet departement till 95. År 2012 delades en av dessa regioner så att 31 regioner bildades. Det finns sedan 2013 totalt 108 departement i landet.

Tolv av de fjorton distrikten är uppdelade i regioner, och två till fyra regioner bildar ett distrikt. Två av de fjorton distrikten, Abidjan och Yamoussoukro, är större städer som utgör autonoma distrikt och dessa är inte regioner och inte heller är de vidare indelade i regioner, utan bara i departement.

Regioner 2000–2011Redigera

Elfenbenskusten hade 19 regioner (régions) som var administrativa enheter på första nivå 2000–2011. De 19 regionernas namn och läge var, med tillkomstår inom parentes:[1]

 
De 19 regionerna 2000–2011.
 1. Agnéby (1997)
 2. Bafing (2000)
 3. Bas-Sassandra (1991 som Sud-Ouest, namnbyte 1997)
 4. Denguélé (1991 som Nord-Ouest, namnbyte 1997)
 5. Dix-Huit Montagnes (1991 som Ouest, namnbyte 1997)
 6. Fromager (2000)
 7. Haut-Sassandra (1991 som Centre-Ouest, namnbyte 1997)
 8. Lacs (1991 som Centre, namnbyte 1997)
 9. Lagunes (1991 som Sud, namnbyte 1997)
 10. Marahoué (1996 som Bouaflé, namnbyte 1997)
 11. Moyen-Cavally (2000)
 12. Moyen-Comoé (1991 som Centre-Est, namnbyte 1996 till Est, namnbyte igen 1997)
 13. N'zi-Comoé (1996 som Centre-Est, namnbyte 1997)
 14. Savanes (1991 som Nord, namnbyte 1997)
 15. Sud-Bandama (1997)
 16. Sud-Comoé (1997)
 17. Vallée du Bandama (1991 som Centre-Nord, namnbyte 1997)
 18. Worodougou (1997)
 19. Zanzan (1991 som Nord-Est, namnbyte 1997)

Dessa regioners huvudstäder var:

Nr Region [5] Huvudstad
1 Agnéby Agboville
2 Bafing Touba
3 Bas-Sassandra San-Pédro
4 Denguélé Odienné
5 Dix-Huit Montagnes Man
6 Fromager Gagnoa
7 Haut-Sassandra Daloa
8 Lacs Yamoussoukro
9 Lagunes Abidjan
10 Marahoué Bouaflé
11 Moyen-Cavally Guiglo
12 Moyen-Comoé Abengourou
13 N'zi-Comoé Dimbokro
14 Savanes Korhogo
15 Sud-Bandama Divo
16 Sud-Comoé Aboisso
17 Vallée du Bandama Bouaké
18 Worodougou Séguéla
19 Zanzan Bondoukou

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

NoterRedigera