Elevens val är schemalagd tid i grundskolan i Sverige vars innehåll eleven får styra över. I gymnasieskolan är motsvarigheten individuellt val. Elevens val infördes läsåret 1994/1995, med läroplanen Lpo 94, och ersatte de tidigare tillvalsämnen.