Elektronkorrelation är ett värde som beskriver interaktionen mellan elektronerna i ett kvantmekaniskt system. Ordet korrelation härstammar från matematisk statistik och betyder att två distributionsfunktioner, f(x) och g(y), inte är oberoende av varandra (d.v.s. de är beroende av varandra på något sätt).

Se ävenRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.