Öppna huvudmenyn

I en elektrisk undercentral, oftast förkortat till elcentral, hittar man oftast huvudsäkringen för hela byggnaden, huvudmätaren samt olika styrsystem för till exempel tidsstyrd trappbelysning eller ljusstyrd exteriörbelysning. Det är från elcentralen strömförsörjningen sker till övrig elektrisk utrustning i byggnaden. I ett flerbostadshus där varje lägenhet har ett eget abonnemang (och därmed även egen elmätare) är oftast lägenheternas elmätare placerade i elcentralen.

I moderna anläggningar sker avläsning av förbrukad el från distans, oftast via internet. Även styrparametrar kan ställas in från distans, till exempel hur ljust det måste vara innan exteriörbelysningen släcks.

Se ävenRedigera