Eleanorkorsen var stenmonument i form av kors som Edvard I av England lät resa till minne av sin hustru Eleanora av Kastilien på de tolv platser som begravningsprocessionen stannade på för övernattning på vägen från Harby, Lincolnshire, till Westminster Abbey i London år 1290.

De tolv platserna var:

Replika av Charing Cross

Bara tre av korsen har bevarats in i våra dagar, de i Waltham Cross, Northampton och Geddington.

Korset vid Charing Cross förstördes 1647 och en staty av Karl I restes på dess plats 1675. Senare restes en kopia av originalkorset, men inte på samma plats där det ursprungligen stått.