Eldh-Ekblads fredspris är ett fredspris som sedan 1960 utdelas av Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Eldh-Ekblads fredspris
InstiftareNils Eldh och Signe Ekblad-Eldh
UtdelareSvenska freds- och skiljedomsföreningen
LandSverige
Första utdelning1960

Prisets fulla namn är "Makarna Nils och Signe Eldh-Ekblads fredspris" och pristagare utses av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens centralstyrelse. Förutom SFSF har IKFF, Fredshögskolan och Svenska FN-förbundet rätt att komma med förslag till pristagare.

Enligt reglerna ska "ett årligt penningpris delas ut till den svenska författare eller föreläsare, som i sin verksamhet under den treårsperiod, som ska ha föregått prisutdelningen, i fredsvänlig anda bäst kartlagt de psykologiska och materiella orsakerna till krig, särskilt sammanhangen i orsakskedjan rädsla – rustningar – aggressivitet – krig, eller som eljest på annat utomordentligt sätt verkat för stiftelsens ändamål: att främja fred och samförstånd mellan folken".

Prisets donatorer är Nils Eldh och Signe Ekblad-Eldh som båda avled 1960.[1]

Pristagare

redigera

Referenser

redigera