Elbörs är en marknadsplats, för säljare och köpare av el i större skala. Elbörsens syfte är att förenkla för köpare och säljare att träffa avtal. Den nordiska elbörsen kallas för Nord Pool, som har andra motsvarigheter på kontinenten.

Se ävenRedigera