Ekumeniskt koncilium, term inom Romersk-katolska kyrkan för världsomfattande kyrkomöte.

Det första ekumeniska konciliet hölls 325 i Nicaea, och det senaste, tjugoförsta hölls i Rom 1962-1965 (Andra vatikankonciliet).

Se ävenRedigera