För andra betydelser, se Ekhagen.

Ekhagen är ett f.d. kronotorp vid Gudingen i Tjusts skärgård på södra delen av Norrlandet i Västerviks kommun. Vid vägen dit ligger Västerviks golfklubb på gården Nybygget.

I dagligt tal har namnet Ekhagen felaktigt kommit att associeras till hela området, inklusive golfbanan som sträcker sig ned till Gudingen.