Eiderprogrammet var ett danskt utrikespolitiskt program 1848-1864. Det ersatte det tidigare så kallade helstatsprogrammet rörande Danmarks förhållande till hertigdömet Schleswig-Holstein (danska Slesvig-Holsten). Avsikten var att införliva landet norr om floden Eider (danska Ejderen), det vill säga Slesvig med Danmark och i gengäld ge upp Holstein och Sachsen-Lauenburg. Denna politik ledde till två krig med Preussen, Tyska förbundet, Österrike-Ungern med flera: Schleswig-Holsteinska kriget 1848-1850 och dansk-tyska kriget 1864.

Floden Eider gav namn åt Eiderprogrammet

Se ävenRedigera