Öppna huvudmenyn

Ej guld och rikedom jag har är en psalm av Erik Gustav Geijer från 1812. Melodin är Välsignat vare Jesu namn.

Psalmen inleds 1819 med orden:

Ej guld och rikedom jag har,
Min lott är ringa vorden;
Men jag i himlen har en Far,
Om intet stöd på jorden.

Publicerad iRedigera