Egyptisk arabiska (عربى مصرى ʿArabi Maṣri) är en arabisk dialekt som talas i Egypten. Dialekten innehåller bland annat ett antal ord av icke-arabiskt ursprung som överlevt från faraonisk tid.

Dialekten förstås utan problem av icke-egyptiska araber, inte minst då Egypten traditionellt varit ett kulturellt centrum i arabvärlden med bland annat en omfattande filmproduktion.