Egyptens tjugofemte dynasti, även benämnd nubiska dynastin och kushitiska kungadömet, varade omkring 770–657 f.Kr. Dynastin räknas oftast till den Tredje mellantiden i det forntida Egypten. Faraonerna av den tjugofemte dynastin kom från Nubien och var samtida med den tjugoandra, tjugotredje och tjugofjärde dynastin. De erövrade Egypten från dessa härskare under slutet av 700-talet f.Kr. och kom därefter i konflikt med assyrierna. Den sista nubiska härskaren av den tjugofemte dynastin fördrevs från Egypten 657 f.Kr. men dynastin levde vidare i Nubien som rivaler till Egyptens tjugosjätte dynasti.

Egyptens historia
Det forntida Egyptens
dynastier
cirka 3000 - 30 f. Kr.
Fördynastisk tid
Tidig dynastisk tid
1:a 2:a
Gamla riket
3:e 4:e 5:e 6:e
Första mellantiden
7:e 8:e 9:e
10:e tidig 11:e
Mellersta riket
sen 11:e 12:e 13:e 14:e
Andra mellantiden
15:e 16:e 17:e
Nya riket
18:e 19:e 20:e
Tredje mellantiden
21:a 22:a 23:e
24:e 25:e
Sentiden
26:e 27:e 28:e
29:e 30:e 31:a
Grekisk-romersk tid
Alexander den store
Ptolemaiska dynastin

Nubierna hade tillägnat sig egyptisk kultur sedan årtusenden och dyrkade guden Amon. I Karnak hann farao Taharka genomföra det första stora byggnadsprojektet på århundraden.

Se även redigera

Referenser redigera

  • Grimal, Nicolas (1992). A History of Ancient Egypt. Oxford: Blackwell Books. ISBN 9780631174721.
  • Björkman, Gun: De gamla egyptierna, Stockholm: Natur och kultur (1981).