Egentillstånd, ett kvantmekaniskt tillstånd som matematiskt fungerar som en egenvektor. Ett tillstånd som beskrivs av vågfunktionen är ett egentillstånd till den kvantmekaniska operatorn om och endast om , där a är en konstant, som kallas egenvärde. Det betyder att vågfunktionen kan skrivas som en linjärkombination av operatorns egenvektorer :

Hamiltonoperatorns egenvärden är systemets möjliga energinivåer vilka ges av den tidsoberoende Schrödingerekvationen

Här är H Hamiltonoperatorn och E är energin.