Efterforskningsbyrån för krigsfångar och civilinternerade

Efterforskningsbyrån för krigsfångar och civilinternerade (EKC) var ett beredskapsorgan, organiserat av Svenska Röda Korset efter avtal med svenska staten, som bildades[förtydliga] till följd av Genèvekonventionerna. Det motsvaras numera av Nationella upplysningsbyrån.