El, el eller EL kan syfta på:

  • El – ett fysikaliskt fenomen, se elektricitet
  • El (mytologi) – ordet för gud i hebreiska och andra semitiska språk
  • El – lokalt namn på fågeln sädesärla
  • EL – ett socialistiskt och grönt politiskt parti i Danmark, se Enhedslisten
  • EL – ett politiskt parti i Österrike, se Enotna lista
  • EL – en professionell basebolliga som är en farmarliga till Major League Baseball, se Eastern League
  • EL – bokstavskombination på registreringsskylten på tyska fordon från Emsland
  • el – ISO 639-koden för språket grekiska
  • EL – IATA:s kod för Air Nippon
  • el- – den bestämda artikeln i det arabiska språket