E441

E441 är en 110 km lång europaväg som endast går i Tyskland.

Elsterdalbron, söder om Plauen.

Sträckning och anslutningar redigera

Den går sträckan Hof - Plauen - Chemnitz, följer den tyska motorvägen A72 (motorväg, Tyskland) och ansluter till E40, E49 och E51.

Historik redigera

Europavägen infördes 1985, då endast inom Östtyskland på sträckan från Plauen till Chemnitz (som då hette Karl-Marx-Stadt), eftersom den aktuella gränsövergången var stängd. Innan 1985 hette vägen i den gamla systemet E62, ända till Hof i Västtyskland även om gränsen var stängd längs denna väg.

Gränsövergången öppnades år 1990 i samband med återföreningen. År 2004 hade Tyskland kommit på att europavägen var en återvändsväg i europavägssystemet; det fanns en lucka på 25 km mellan Hof och Plauen. Man ansökte om förlängning [1] vilket godkändes.