E-Reader är ett tillbehör till Game Boy Advance som kan läsa streckkoder tryckta på speciella kort. Tillbehöret ansluts till basenheten på samma sätt som vanliga spelkassetter. Kort som avläses med en E-Reader kan innehålla nya banor eller hela spel. Exempel på innehåll släppt på kort för användning tillsammans med en E-Reader.

Tillbehöret passar inte till Nintendo DS av fysiska skäl.