Duplex beskriver att kommunikationen kan ske i två (duo) riktningar:

  • Simplex - kommunikation kan bara ske i en riktning, till exempel TV- och radio-sändningar.
  • Halv-duplex - kommunikation kan ske i båda riktningarna men bara en riktning i taget, till exempel kommunikationsradio.
  • Full-duplex - kommunikation kan ske i båda riktningarna samtidigt, till exempel telefoni.