Dummare än tåget är ett språkligt uttryck som används som förklenande beskrivning av någon annans (brist på) begåvning.

Loket Prins August som uttrycket refererar till.

Uttrycket kopplas ihop med Oscar I:s femte och yngsta barn, Prins August (1831-1873) som ansågs obegåvad, och som enligt traditionen skall ha givit namn åt det tidiga svenska ångloket Prins August.[1] Enligt Sveriges Järnvägsmuseum finns det dock inga belägg för detta, utan uttrycket "dummare än tåget" skall härröra från 1920-talet.[2]

ReferenserRedigera

NoterRedigera