Drivlina

samlat sätt av komponenter (på motorfordon eller cykel) som överför kraft till hjulen; exkluderar motorn som genererar kraften

En drivlina eller ett drivpaket är ett tekniskt system av komponenter som driver ett motorfordon eller annat fordon framåt.

Drivlina från en modern bil, som består av hjul, fjädring, drivaxel, avgassystem, motor och kraftöverföring

Det vill säga:

I ett lite bredare perspektiv används även ordet drivlina för att beskriva hela komponentsystemet som omvandlar en eller flera energiformer till kinetisk energi i vilken process som helst.