Drifthastighet är en medelhastighet som ofta används i situationer där många partiklar har mycket högre hastigheter i slumpmässiga riktningar. Ett exempel är i luft, där vindhastighet motsvarar drifthastighet, medan molekylernas hastigheter är mycket större. Begreppet används mest i samband med elektrisk ledning och Ohms lag.

Drifthastighet och slumpvandring, där elektrorna sprids av atomer, enligt Drudes klassiska modell).
Strömmen i tråden i Coulomb per sekund är drifthastighet gånger laddningstäthet per längdenhet.

Elektroners drifthastighet redigera

Ohms lag kan formuleras som

 

där strömtäthet   i A/m² är proportionell mot elektrisk fältstyrka   i V/m genom elektrisk ledningsförmåga   i ( ·m)−1. Alternativt kan strömtätheten formuleras som

 

där   är elektronernas drifthastighet,   elektronkoncentrationen och   elektronernas laddning.

Genom att kombinera ovanstående samband, fås elektronernas drifthastighet som

 

där   är elektronmobiliteten.

Mobilitet redigera

Mobiliteten är ett mått på hur lätt laddningsbärare kan röra sig i material. I vakuum accelererar elektroner obegränsat i ett elektriskt fält, men i material uppnås en konstant drifthastighet bland annat eftersom elektronerna kolliderar med atomer. Detta kan uttryckas med en relaxationstid  . Förloppet beskrivs så att elektronerna accelereras under en karakteristisk tid   med en acceleration   i fältets riktning, men att de sedan relaxerar (till exempel genom kollisioner) till en termisk hastighetsfördelning i slumpvisa riktningar. Ett uttryck för drifthastigheten blir därmed

 

Relaxationstiden är kort, vanligtvis av storleksordning 10−13 s. Den kan teoretiskt bestämmas ur ledningsförmågan σ:

 

Man kan mäta drifthastighet med Halleffekt.