Glogovac och Skenderajs kommuner i Drenicaregionen.

Drenica är en region i centrala Kosovo som sträcker sig norrut till staden Mitrovicas utkanter och fortsätter sedan söderut mot Malisheve och Shtime. Längs västerut omfattar den ett antal byar i kommunen Klina. Städerna Skenderaj och Drenas är de kommuner som ligger centralt i Drenicadalen.

Regionen Drenica är mest känd för sin motståndsvilja mot olika ockupanter under historien, och för sin albanska nationalism. Osmanerna lyckades aldrig få fullständig kontroll över Drenica under de 500 år de ockuperade Balkan och framförallt Kosovo. Redan år 1389 nämns Milosh Obiliq, som idag anses vara en Albansk nationalhjälte i en gammal skrift, som infödd i byn Kopiliq i Drenica där han sägs tillhöra religionen latin (katolicism), vilket de flesta albaner på den tiden hörde till.

Under 1800-talet led den kapitulerande osmanska hären stora förluster i Drenica. Kring början av 1900-talet spred sig ett upplopp från Drenica till hela Kosovo med Ahmet Delia som överhuvud. Han var känd för sitt mod och sin gerillakrigsföring mot de serbiska cetnik styrkorna som utförde etnisk rensning i Kosovo. År 1924 beslöt sig Serbiens president Nikola Pasic att etniskt rensa och utrota den albanska befolkningen i Drenica med hjälp av tusentals serbiska cetnik styrkor som rörde sig längs Sandzak och Mitrovica söderut mot Drenica i hopp om att för gott kväsa upploppen och den albanska motståndsviljan i Drenica. Det visade sig vara ett stort misstag, där de led enorma förluster mot Azem Galica och hans trupper, som drev de serbiska cetnik styrkorna i Kosovo på flykt och skapade en fri zon i hela Drenica som han gav namnet Arberia. Dåvarande presidenten Nikola Pasic försökte med förhandlingar och brutala attacker men det visade sig vara omöjligt då terrängen i Drenica var svåråtkomlig och då motståndsviljan mot ockupanter var stort bland den inhemska befolkningen.

Albanska organisationen Balli Kombetar bildades i Drenica under andra världskriget och hade som syfte att förena Kosovo med Albanien. Dess huvudmotståndare var partisanerna och cetnik styrkorna, medan dess allierade var de tyska SS-trupperna. Med ledning av Shaban Polluzha och Mehmet Gradica lyckades de slå partisaner och cetnik styrkor i Kosovo och Sandzak, men sedan Tyskland kapitulerade 1945 kapitulerade de mot partisanerna.

1991 skapades UCK av Adem Jashari i Drenica som skulle bli en av de viktigaste händelserna i Kosovos historia. Gerillan växte sig allt större, och med ledning av befälhavaren Adem Jashari växte den i hela Kosovo och utgjorde ett starkt motstånd mot de serbiska styrkorna. Adem Jashari är Kosovos nationalhjälte och UCK anses vara en bidragande faktor till Kosovos självständighet tillsammans med de utländska krafterna.