Drake af Torp och Hamra är en svensk adelsätt, som introducerades på Riddarhuset 1646 och som troligen utslocknade på svärdssidan 1709. Den hade namn efter gårdana Torp och Hamra i Vårdnäs socken i nuvarande Linköpings kommun i Östergötland.[1]

Ättens är en av fyra, som introducerats på Riddarhuset med Drake som en del av namnet. De övriga är Drake af Hagelsrum, Drake af Intorp samt von Drake. Samtliga dessa släkter har gjort anspråk på att härstamma från den medeltida Drakeätten från Västbo i Småland.[2] Ätterna Drake af Hagelsrum och Drake af Intorp är adelsätter som tagit Drakenamnet från mödernet men behållit sina fäderneärvda vapen från släkterna Hand respektive Torpaätten (Sparre över Stjärna), medan anspråket från den jämtländska ätten von Drake anses obefogat.

Ätten Drake af Torp och Hamra räknar ryttaren Jöns Drake (död omkring 1610) till Torp som stamfar. Denne var utomäktenskaplig, eventuellt föräktenskaplig son till Birger (eller Börje) Drake till Ramnäs och hade därför inte arvsrätt till dennes adelskap.[1]

De vidare linjerna bakåt har varit omtvistade och är inte fullständigt utredda. I Svenskt biografiskt lexikon presenterades 1946 argument både för att ätten skulle höra till Drakeätten från Sunnerbo och till Drakeätten från Västbo.[3] Genealogen Jan Eric Almquist (1956/1957) förde ätten till Drakeätten från Västbo men utan bindande bevis.[4]

Jöns Drakes son Christer Drake innehadde bland annat gårdarna Torp och Hamra söder om Linköping, och sonsonen Johan Christerson Drake adlades 1646 med namnet Drake och introducerades året efter på nummer 361. Hans rätt till detta namn bestreds emellertid vid riksdagarna 1647 och 1668 av representanter för Hagelsrumsgrenen, som menade sig ha ensamrätt till namnet Drake. Lösningen på konflikten blev tilläggen av gårdsnamnen till namnet, något även Hagelsrumsgrenen måste finna sig i.[1]

Torp och Hamragrenen utslocknade troligen på manssidan med Johan Christerssons son Fredrik Drake, som föll vid Poltava 1709.[1] Dennes syster Sofia levde till 1741 och var från 1689 gift med överstelöjtnanten Jon Stålhammar (1659–1708) men var känd under Drakenamnet. Hon var under många år en skcklig förvaltare av familjens egendomar och besjungs för detta i en dikt av Carl Snoilsky, Frun från Salshult.

Personer i ättenRedigera

SläkttavlaRedigera

 • Berger Drake till Ramnäs (troligen i Göteryds socken, nuvarande Älmhults kommun)
  • Jöns Drake (död omkring 1610), ryttare
   • Christer Drake till Torp och Hamra, (död 1619)
    • Johan Christersson Drake, adlad Drake, (död 1677)
     • Fredrik Drake (1660–1709) , överstelöjtnant, stupade vid Poltava
     • Christina (död 1719), gift (1) med överslöjtnanten Johan von Müllern (2) med översten Frans Evald Fock.
     • Brita, död som barn 1669.
     • Sofia Drake af Torp och Hamra (1662–1741), gift med övertelöjtnanten Jon Stålhammar
    • Christina Drake, adlad Drake (död 1651)

KällorRedigera

 1. ^ [a b c d] Drake af Torp och Hamra nr 361, Adelsvapen-Wiki.
 2. ^ Drake från Västbo på Adelsvapen-Wiki. Bygger på Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. Jan Almquist Släkt och hävd 1957: De introducerade ätterna Drakes gemensamma ursprung.
 3. ^ Drake, släkter i Svenskt biografiskt lexikon', band 11 (1946), sida 396- Författare: Bengt Hildebrand.
 4. ^ Almquist Jan Eric: De introducerade ätterna Drakes gemensamma ursprung. Släkt och hävd 1956/57: 149-171