Dragarbrunnsgatan

gata i centrala Uppsala, Sverige

Dragarbrunnsgatan är en gata i centrala Uppsala. Den löper parallellt med gågatorna Kungsängsgatan och Svartbäcksgatan. Förutom att vara ett affärsstråk var den framför allt tillsammans med Stora torget hållplats för så gott som samtliga av Uppsalabuss busslinjer fram till augusti 2007, då busstrafiken flyttades till Kungsgatan som ett led i anläggandet av Resecentrum. Gatan är, förutom i norra änden, starkt präglad av 1960-talsbebyggelse.

Dragarbrunnsgatan vid Dragarbrunns torg

2017 lades fram en ny detaljplan, inför byggandet av en mängd bostäder i kvarteret Hugin, söder om Dragarbrunnsgatan. Dessa skulle ersätta ett kontorskomplex från 1970-talet.[1][2] 2018 bestämdes att låta bygga en ny biografanläggning i hörnet av Dragarbrunnsgatan och Klostergatan.[3]

Observera att stadsdelsnamnet Dragarbrunn uttalas med betoning på brunn, medan det i gatunamnet Dragarbrunnsgatan uttalas med betoning på Drag.

ReferenserRedigera

  1. ^ Flyckt, Jens (27 november 2017). ”Närmare rivning av kvarteret Hugin”. www.unt.se. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/narmare-rivning-av-kvarteret-hugin-4830029.aspx. Läst 30 maj 2019. 
  2. ^ ”Hugin”. bygg.uppsala.se. 17 januari 2018. https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/hugin/. Läst 30 maj 2019. 
  3. ^ Hellberg, Anna (24 augusti 2018). ”Klartecken för biopalats”. unt.se. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/klartecken-for-biopalats-5058443.aspx. Läst 30 maj 2019.