Drätsel

äldre ord för offentliga finanser, skatter, och förvaltningen av dessa

Drätsel är ett äldre ord för offentliga finanser, skatter, och förvaltningen av dessa. Förr talade man om rikets drätsel för att beskriva statens ekonomiska tillgångar. Enligt SAOB kommer ordet från latinets thesaurus = skatt, skattkammare.

Användes ofta i sammansättningar som drätselkommission, drätselkammare, drätselnämnd och drätselverk.