Dornier Do 27 är ett enmotorigt STOL-flygplan tillverkad av Dornier.

Dornier Do 27
(Data för Fpl 53)
Dornier Do 27, tidigare Tyska marinflyget
Beskrivning
Besättning1 eller 2
Första flygning17 oktober 1956
I aktiv tjänst1962 – 1991
UrsprungTyskland Tyskland
TillverkareDornier
Antal tillverkade628
Data
Längd9,6 meter
Spännvidd12,0 meter
Höjd3,5 meter
Tomvikt1 130 kg
Max. startvikt1 850 kg
Motor(er)1 × Lycoming O-480
Motoreffekt274 hk
Prestanda
Max. hastighet232 km/h
Räckvidd med
max. bränsle
1 280 km
Max. flyghöjd3 300 meter
Dornier Do 27.

Historia redigera

Efter tredje rikets fall 1945 flyttade Dornier sin verksamhet till Spanien. Där påbörjades även utvecklingen av Do 27 under 50-talet, men kom att färdigställas i dåvarande Västtyskland, då verksamheten flyttades tillbaka under 1955–1956. Första flygningen med ett serieproducerat flygplan skedde den 17 oktober 1956. När produktionen i Västtyskland upphörde 1966 hade 621 flygplan tillverkas, varav hela 428 levererades till västtyska försvarsmakten. Även 50 flygplan licenstillverkades i Spanien av CASA med beteckningen C-127, vilka levererades till det spanska flygvapnet.

Användning i svenska försvarsmakten redigera

1961 levererades fem stycken Dornier Do 27A-4 till Arméflyget och gavs den militära beteckningen Fpl 53, men kom i dagligt tal kallas "Doan". Flygplanen tilldelades först nummerserien 271 till 275, men märkningsbestämmelserna för svenska militära flygplan reviderades 1964 och flygplanens nummer ändrades till 81 till 85. Förbandsbokstaven (anropssignalen) var W (Wilhelm). Utöver dessa fem flygplan fanns vid tiden även en civilregistrerad Do 27 i Sverige, som i händelse av ofred skulle överföras till krigsorganisationen. Flygplanet användes främst till utbildning samt personaltransport

Varianten A-4 skilde sig från en standard Do 27 på ett par punkter, bland annat var landstället förstärkt samt det fanns en lucka i kabingolvet som möjliggjorde fällning av last under flygning. Start och landning på frusna sjöar samt snötäckta fält var möjlig genom att montera skidor på landstället.

Flygplanstypen togs ur tjänst 1991 och var Arméflygets sista flygplanstyp.[1]

Individer
Tillv.nr Mil reg.nr Fen
nummer
I tjänst åren Övrigt Bild
2099 53271 81 1962 - 1991 Bevarad vid Aeroseum i Göteborg[2][3]  
2100 53272 82 1962 - 1985 Havererade 1985-05-13
2110 53273 83 1962 - 1991 Bevarad vid Flygvapenmuseum, Malmen
2111 53274 84 1962 - 1976 Totalförstörd 1976-01-19  
2112 53275 85 1962 - 1967 Havererade 1967-09-03
Haverier

Tre av arméns Fpl 53 förlorades vid olyckor:

  • I samband med start från Rommehed i Borlänge 3 september 1967 kolliderar W85 med en jordvall och havererar. Inga allvarliga personskador.
  • I samband med tankning på Brandholmens flygfält i Nyköping 19 januari 1976 lossnar en tankslang från tankbilen vilket orsakar en förödande brand. Förutom W84 totalförstörs även ett Fpl 61C. Inga personskador.
  • I samband med flygning med fallskärmshoppare över Flugebyn i Karlsborg 13 maj 1985 vådautlöses en fallskärm i kabinen och far ut genom kabindörren. Som en följd av detta blir flygplanet (W82) manöverodugligt och slår i marken. Alla fyra hoppare undkommer med lindriga skador, men flygföraren omkommer.

Referenser redigera

Noter redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera